ANTİBAKTERİYEL KUMAŞLAR

Antibakteriyel Kumaşlar

Antimikrobiyel özellikli kumaşlar istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini durdurur veya yok eder. Bu etki iplik liflerine özel bir işlemle katılan gümüş iyonları sayesinde elde edilir. Gümüş iyonları mikroorganizmaların hücre bölünmesini engelleyerek etki ederler.